Jean claude ellena
ژان کلودالنا

"ژان کلودالنا"، جادوگر رایحه‌ها ، بزرگترین عطار زمانه‌ی ما، عطار منتخب برند Hermes، یک عطرساز حرفه‌ایست که طرفدارانش در سراسر گیتی او را می‌پرستند . النا و فقط یک عطار دیگر، "دومینیک روپیون – Dominique Ropion"، فرسنگ‌ها بالاتر از خیل دیگر عطر سازان معاصر‌، در لیست هنرمندان زمانه‌ی ما قرار می‌گیرند .

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات