Jacques Polge
ژاک پولژ

"ژاک پولژ" در سال 1943 در جنوب "فرانسه" به دنیا آمد. او تابستان ها را در شهر "گراس" ، پایتخت عطر دنیا، می گذراند. بین "نیس" و "گراس" باغی یزرگ پر از گل های رز، یاس، بنفشه و شکوفه های پرتقال بود و هرکسی که از آن ناحیه می گذشت می توانست رایحه‌ی مست کننده‌ی گل ها را حس کند، ولی این روزها اینطور نیست چون محصولات بسیار کاهش یافته‌اند.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات