گل‌های سفید

WHITE FLOWERS

زیرمجموعه‌ای از خانواده گل‌ها هستند و شایستگی اختصاص دادن گروهی ویژه به خود را دارند این ویژگی ناشی از این واقعیت است که گل‌های خانواده سفید، از پایه‌های اصلی همه عطرهای زیرمجموعه خودشان هستند. در مورد رایحه‌های گل‌های سفید می‌توانیم به شکوفه‌های پرتغال، یاسمن، گاردنیا، گل مریم، پلومریا اشاره کنیم.

حتی پیچ امین الدوله که در طبیعت دارای گل‌های زرد است در گروه رایحه‌ای گل‌های زرد (مانند گل میموسا و مشخصه‌های آن که شیرین و شهد‌دار است) جای نمی گیرد. از طرفی زنبق دره (گل برف)، که گلی سفید رنگ است، در گروه گل‌های سبز قرار می‌گیرد، به خاطر نداشتن برخی از مشخصه‌هایی که بقیه گل‌های سفید دارند و همچنین مشخصه‌های مشترکی که با بقیه گل‌های سبز دارد (با توجه به گروه‌بندی ادموند رودنیتسکا، Hyacinth and Narcissus).

گل‌های سفید محرک‌ترین رایحه را در میان گل‌ها دارند شاداب، باشکوه و به راستی سرمست‌کننده هستند و نیز در هر کجا که ظاهر می‌شوند نشانی برای غلظت عطرهای زنانه‌اند.

 

خرید عطر با رایحه دلخواه