Anne Sophie Behaghel
آن سوفی بِهاگل

"آن سوفی بِهاگل" در پاریس به دنیا آمده و با بوی بتن، سیب و... بزرگ شده است. او از کودکی با تاثیر از رایحه عطرهای "گرلن" که پدر و مادرش استفاده می‌کردند، تصمیم گرفت که حرفه عطاری را برگزیند و سپس با آشنایی با دو عطار دیگر فرانسوی و بیش از 9 سال دوره آزمایشی این ایده به حقیقت پیوست.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات