Andy Tauer
اندی تاوِر

"اندی تاوِر" یک زندگی معمولی و آرام را پشت سر دارد. در شهری کوچک در سوییس، در کنار خانواده‌ای که در رشته‌ی دارویی مشغول به کار بودند، او با سگ‌هایش بزرگ شد.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات