Aurelien Guichard
اورلین گیشارد

مثل بسیاری از اهالی "گراس"، شهری که خاستگاه عطاری است، "اورلین گیشارد" از همان کودکی با عطریات آشنا شد. او در خانواده‌ای بزرگ شده که حرفه‌شان پرورش گل رز و یاسمن است.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات