Jacques Cavallier
ژاک کاوالیه

"ژاک کاوالیه" در "گراس" (پایتخت عطرسازی دنیا) به دنیا آمده است، در خانواده‌ای که از قرن ۱۵ در این شهر سکونت داشتند، پدر و پدر بزرگش نیز عطار بودند. به گفته‌ی خودش، از پدرش درس‌های خوبی در رابطه با مواد اولیه‌ی طبیعی گرفته و تاکید دارد که رز، عود، یاس و گل پرتقال از مهمترین مواد در عطاری هستند.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات