Delphine Lebeau
دلفین لوبو

"دلفین لوبو" در پاریس به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته‌ی پزشکی به اتمام رساند‌. بعد از چندین سال کار در شرکت های "ژیودان" و "تاکاساگو" به شرکت " Fragrance Resources " پیوست که یک شرکت تولید رایحه است.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات