گل کبوتر (اسکابیوس) Field scabious

گل کبوتر (اسکابیوس)

Field scabious

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: