گل هویا کارنزوزا (سیاره موم) Hoya carnosa, wax plant

گل هویا کارنزوزا (سیاره موم)

Hoya carnosa, wax plant

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: