گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss

گل قدیفه (سپید گوهر)

Edelweiss

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: