گل درخت مور (درخت طاووس) Christmas Tree or Flame Tree

گل درخت مور (درخت طاووس)

Christmas Tree or Flame Tree

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: