شکوفه گیلاس اسپانیایی Mimusops elengi

شکوفه گیلاس اسپانیایی

Mimusops elengi

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: