شکوفه گیلاس آسرولا Acerola blossom

شکوفه گیلاس آسرولا

Acerola blossom

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: