شکوفه میوه ستاره‌ای (کارامبلا) Carambola blossom

شکوفه میوه ستاره‌ای (کارامبلا)

Carambola blossom

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: