سوسن عنکبوتی (کرینوم) Crinum lily

سوسن عنکبوتی (کرینوم)

Crinum lily

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: