سنبل روغنی سبز (گرینارد) Green Nard

سنبل روغنی سبز (گرینارد)

Green Nard

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: