شکوفه پرتقال ماندرین Mandarin orange blossom

شکوفه پرتقال ماندرین

Mandarin orange blossom

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: