گیلاس سورینام (پیتانگا) - Pitanga

گیلاس سورینام (پیتانگا) - Pitanga

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. از طریق لینک‌های زیر می‌توانید فهرست عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: