انگور فرنگی آبی (بلوبری) - Blueberry

انگور فرنگی آبی (بلوبری) - Blueberry

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. از طریق لینک‌های زیر می‌توانید فهرست عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید: