Quentin Bisch
کوئنتین بیش 

"کوئنتین بیش" عطرساز

شرکت: Givaudan
همچنین با: روبرت کار کرده است
تحصیلات: آموزشگاه عطرسازی گیواودان


0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات