Nathalie Feisthauer
ناتالی فیشتاور

"ناتالی فیشتاور" استاد عطرساز

شرکت: رایحه LAB
همچنین با: Givaudan، Symrise کار کرده است
تحصیلات: Roure Bertrand Dupont (مدرسه عطرسازی Givaudan)

Nathalie Feisthauer اکنون یک عطرساز مستقل است، او بیش از 30 سال در شرکت های عطرسازی بزرگ مانند Givaudan (1986-2008) و Symrise (2009-2014) کار کرده است. Nathalie Feisthauer در مدرسه معتبر عطرسازی Givaudan Roure (1983-1986) در Grasse آموزش دید. او در آنجا از استاد عطرساز معروف M. Jean Martin آموخت و از نام بزرگ دیگر عطرسازی فرانسوی - M. Jean Amic الهام گرفت.
او کار خود را در نیویورک در دهه 90 آغاز کرد و درهای Estée Lauder را برای Givaudan باز کرد و همچنین با مشاور معروف عطر Ann Gottlieb همکاری کرد.
ناتالی عاشق این شهر شد و با بازگشت به فرانسه، احساس خاص خود را نسبت به نیویورک و بازار ایالات متحده حفظ کرد. حدود 3 سال پیش، او تصمیم گرفت مستقل شود و رایحه LAB را ایجاد کرد. او از آن زمان با خوشحالی مشغول بود.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات