Julien Rasquinet
جولین راسکوینت

"جولین راسکوینت" عطرساز

در بین حواس پنج گانه ما، به نظر می رسد که بویایی ارتباط مستقیمی با خاطرات و احساسات دارد. جولین معتقد است که حافظه بویایی ما قوی ترین است. او می‌گوید: «وقتی به خاطرات کودکی‌ام فکر می‌کنم، بوها ابتدا با احساسی که داشتم مرتبط می‌شوند، سپس تصاویر را می‌بینم و در نهایت صدا یا موسیقی را می‌شنوم». برای جولین، بینی ما همیشه در حالت هوشیاری است، حتی زمانی که توجه نمی کنیم، احساسات را در عمیق ترین قسمت های مغز ما چاپ می کند.


0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات