Julia Rodriguez
جولیا رودریگز

"جولیا رودریگز" عطرساز

شرکت: Eurofragance

"عطرها، مانند عکس ها می توانند لحظه ای در زمان را ثبت کنند"
برخی از بوهای قابل تشخیص مانند عکس های آشنا هستند. یک بو و یک تصویر می توانند شما را به زمان و مکان برگردانند و هر دو می توانند خاطرات و احساسات قدرتمندی را بیدار کنند. فوراً به گذشته خود بازگشته اید. من کمی مانند یک عکاس به خلق عطر نزدیک می شوم و به دنبال ثبت لحظه ای از لنز او هستم.
هنگامی که درک کاملی از برند شما و خلاصه عطر به دست آوردم، عطر عالی را برای پروژه تصور می کنم. سپس کار می‌کنم، دوباره کار می‌کنم و ترکیب‌بندی‌ام را به‌خوبی تنظیم می‌کنم تا ایده‌ام را زنده کنم، درست مانند یک عکاس، رنگ‌ها و کنتراست‌ها را قبل از توسعه تصویرش متعادل می‌کنم.
اما عطرسازی فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه به زندگی در زمان حال نیز اهمیت زیادی می دهد. هر روز یک رایحه جدید، ظرافت مواد خام یا نتیجه بویایی قوی از ترکیب برخی از مواد تشکیل دهنده را کشف می کنم. در سال‌های اخیر تمرکز من بر روی جهان جذاب عطرهای شرقی بوده است. هر فرصتی که به دست می‌آورم، به دبی و مناطق اطراف سفر می‌کنم تا در فرهنگ‌های مختلف غوطه‌ور شوم و عمیق‌تر در عطرسازی شرقی غوطه‌ور شوم.
این روزها به ویژه جذب عنبر، زرق و برق فلفل صورتی و عارف عود شده ام. البته من این مواد اولیه را با دیگران ترکیب می کنم تا عطرهایی بسازم که حس بی رقیب و حسی را در کاربران عطر شما ایجاد کند.

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات