Alienor Massenet
الینو ماسنه

"الینو ماسنه" عطرساز ارشد

شرکت: Symrise
همچنین همکاری با شرکت: IFF
تحصیلات: Cinquième Sens

او که در زمینه بویایی و مواد خام توسط Monique Schlinger (Cinquieme Sens) که حساسیت و حس اشتیاق او را بسیار تحسین می کند، آموزش دیده است، او برای انجام MBA در پاریس با کار  پاره وقت در Florasynth ثبت نام کرد. Aliénor در سال 1995 به IFF New York پیوست. در ابتدا قصد داشت شش ماه بماند اما در نهایت شش سال ماند، زمانی که تکنیک او را کامل کرد و اولین پروژه بزرگش را به او واگذار کرد. سپس به مدت 12 سال به IFF پاریس بازگشت و سرانجام در سال 2016 به Symrise پیوست.
Aliénor که بسیار مستقل و کمی شورشی است، شیوه بیان ایده آل خود را در عطرها یافته است. او توسط سه تن از بزرگترین استاد عطرسازان زمان ما آموزش دیده است. تسلط فنی او به او اجازه داد تا با نت های مختلف بازی کند تا خلاقیت هایش را به سلیقه هر بازار، از برزیل تا ایالات متحده، از سوئد تا اسپانیا، از روسیه تا امارات متحده عربی تعالی بخشد. آثار Aliénor سه بار توسط جوایز بنیاد عطر دریافت شده است.

0

تعداد عطرهای طراحی شده

بیوگرافیفهرست محصولات